NKFs logo er en stilisert solsikke på feministtegn. Logoen kombinerer symbolene for den første og den andre bølgen av feminisme. Solsikken er hovedsymbolet og også det eldste symbolet, brukt av NKF siden 1800-tallet. Det er det symbolet som i størst grad uttrykker NKFs egenart og lange tradisjon. Solsikken er fremfor alt symbolet til den første bølgen av feminisme som oppstod på 1800-tallet og som hadde stemmeretten som hovedsak. Idag symboliserer solsikken for NKF våre røtter i den første bølgen av feminisme og vårt systematiske arbeid for å fremme likestilling gjennom konstruktive politiske reformer forankret i det liberale demokratiet. Feministtegnet brukes som et bakgrunnssymbol som kommuniserer NKFs tilhørighet til en moderne feministbevegelse. Logoen er først og fremst definert abstrakt (jf. første setning); nøyaktig utforming (tegning) og farger har variert, og kan tilpasses bruken/situasjonen. Se eksempler på de logoversjonene som brukes i dag nederst.

Historisk bakgrunn

NKF har hatt solsikken som symbol siden 1894. Solsikken ble også brukt av de stemmerettsorganisasjonene som sprang ut av NKF. Solsikken var et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1867, og solsikken ble fra slutten av 1800-tallet det internasjonalt mest utbredte symbolet for kvinnesak og særlig stemmerettskampen. Aasta Hansteen oppfordret i 1888 den norske kvinnebevegelsen til å bruke solsikken (eller solblomsten, som den også ble kalt) som symbol (jf. Nylænde 1895 s. 94). Fra 1901 prydet symbolet vignetten i NKFs ikoniske kvinnesakstidsskrift Nylænde, redigert av Gina Krog, i litt ulike grafiske utforminger (versjon 1, 2). Solsikken er fremfor alt symbolet til den første bølgen av feminisme som oppstod på 1800-tallet og som hadde stemmeretten som hovedsak.

Etter forslag fra Torild Skard vedtok landsstyret i NKF under 125-årsjubileet i 2009 å bruke en logo som kombinerer solsikken med feministtegnet (♀). Feministtegnet kom i bruk drøyt hundre år etter solsikken, knyttet til den andre bølgen av feminisme. NKF som tverrpolitisk organisasjon bruker feministtegnet uten det revolusjonære knyttnevesymbolet, slik andre inkluderende feministiske organisasjoner som European Women’s Lobby gjør, og i stedet kombinert med vårt hovedsymbol solsikken som symboliserer vårt arbeid for konstruktive politiske reformer forankret i det liberale demokratiet. Denne logoen har vært gjengitt i litt forskjellige grafiske utforminger, og ble etterhvert noe grafisk forenklet/stilisert for å være enklere å bruke bl.a. på internett og i små størrelser, og mer visuelt tydelig og gjenkjennelig på avstand. I dag gjengis logoen i hovedsak stilisert i hvitt på et rosa feministtegn.

Teknisk beskrivelse

NKFs farge er: RGB 254,49,145 (CMYK 0,81,43,0) (Hex FE3191). Denne rosafargen kan brukes enten som fargen på feministtegnet og evt. logotekst i en primærlogo, eller som bakgrunnsfarge kombinert med en hvit sekundærlogo (hvitt feministtegn, evt. hvit tekst, solsikke i samme farge som den rosa bakgrunnen).

Av hensyn til ønsket om et enkelt, stilisert uttrykk med god kontrast og som egner seg i ulike medier gjengis solsikken i hvitt/uten farger, og forstås først og fremst som en abstrakt form. Historisk har det vært brukt mer naturalistiske gjengivelser, men dette lar seg dårlig forene grafisk/fargemessig med å bruke et rosa feministtegn. En logo bør ikke inneholde mer enn én farge i tillegg til hvitt.

På hvit bakgrunn bør man bruke primærlogoen (positiv logo) med rosa hovedfarge (feministtegnet i rosa og solsikken i hvitt). På farget bakgrunn (herunder fotografi) bør man bruke en omvendt hvit logo (også kalt negativlogo/sekundærlogo) for bedre kontrast/synlighet/lesbarhet der feministtegnet er i hvitt og solsikken er rosa/transparent. Bruk av hvit negativlogo vil typisk være aktuelt på en rosa bakgrunn, der feministtegnet fremstår i hvitt og solsikken i rosa slik som bakgrunnen ellers.

Diverse versjoner av logoen i ulike filtyper (SVG og PNG) ligger her, delvis med sterkere stiliserte blader for å fungere bedre i små størrelser.

Eksempler

En versjon av primærlogoen (rosa hovedfarge/feministtegn, stilisert solsikke i hvitt). Primærlogoen med rosa feministtegn bør brukes på hvit bakgrunn. Merk at det finnes tegninger med mer stiliserte blader som egner seg bedre i små størrelser, f.eks. i sosiale medier.

En omvendt negativlogo/sekundærlogo (hvitt feministtegn) bør brukes på farget bakgrunn