Torild SkardTorild Skard var Norsk Kvinnesaksforenings 29. leder i perioden 2006–2013.

Hun er pedagog, psykolog og forsker, og har vært stortingsrepresentant for SV og lagtingspresident, forsker ved Arbeidspsykologisk institutt, direktør for kvinnesaker i UNESCO, ekspedisjonssjef for multilateral avdeling i Departementet for utviklingshjelp og for samme avdeling i Utenriksdepartementet, assisterende utenriksråd for bistand, styreleder for FNs barnefond (UNICEF) internasjonalt og regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika i UNICEF med ansvar for UNICEFs arbeid i 23 land. Etter at hun sluttet i Utenriksdepartementet i 2003 var hun seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt 2003–2011. Skard har skrevet flere bøker, blant annet Mødrenes kontinent om utvikling i Afrika (2001) og Maktens kvinner om kvinnelige toppolitikere over hele verden (2012).

Som NKF-leder var Skard også nestleder i styret for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Torild Skard ble i 2012 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for kvinners og barns rettigheter. Hun ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening i 2014.


 

Forrige: Berit Kvæven