NKF har som mål

  • at politikken legges til rette for at kvinner kan delta
  • at kvinner skal synliggjøres i media som aktive samfunns- og yrkesengasjerte mennesker
  • at det skal satses mer på tiltak mot seksualisert vold, prostitusjon og pornografi
  • at kvinneperspektivet må inn i alle internasjonale sammenhenger
  • at kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv

Våre siste meninger

  • All
  • Aktuelt
  • Feminisme
  • Uttalelser