Bergen kvinnesaksforening er en lokalforening av Norsk Kvinnesaksforening. Vi ønsker å være en stemme i dagens debatter omkring likestilling og kjønnsproblematikk. På lokal basis samarbeider vi med andre kvinneorganisasjoner for å fremme saker på den politiske dagsorden og er opptatt av at kvinner i Bergen skal ha et miljø der saker om kvinners leve- og livsvilkår i fortid, nåtid og fremti jevnlig blir løftet frem og diskutert. Videre er vi opptatt av innvandrerkvinnenes utfordringer i møte med en ny kultur og nye likestillingsidealer.

Styret består av:
Leder : Nina Solberg Nygaard, e-post: ninasolny@gmail.com, mobil: 94502200

Nestleder : Anne Christine Johannessen 

Sekretær og medlemskontakt : Trude Færevaag

Kasserer : Emilie Sætre Øvrebø

Styremedlemmer :
Hanne Marie Johansen

Ingrid Økland                                                                                                                                                        

Elisabeth Haavet

Vararepresentanter :
Eli Wesenberg Mohn

Revisor : Magnhild Bøyum Aase

Nye medlemmer
Vi har vært en forening i vekst de siste årene, og medlemstallet ligger nå på ca. 110 medlemmer. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årskontingenten er kr 300, studenter og medlemmer under 30 år betaler kr 200. Kontingenten betales inn på vår medlemskonto (BKF): 36263303630 og merkes med ditt navn og hva det gjelder. Samtidig sender du en e-post med ditt navn og adresse. Som medlem i Bergen Kvinnesaksforening blir du også medlem av Norsk Kvinnesaksforening, og vi betaler kr. 50 av din medlemskontingent pr. år til dem.

Som medlem får du tilsendt all vår medlemsinformasjon på e-post (eller pr. post), og du vil få invitasjon til alle våre møter.

Lokalt samarbeid med forskjellige institusjoner og organisasjoner
Lokalt har vi de siste årene samarbeidet med Bergen off. Bibliotek, Den Nationale Scene og en del andre offentlige og private institusjoner. Alle institusjonene er åpne og positive til å være med å arrangere møter og aktiviteter som både passer inn i deres formål og fremmer kvinnesaken. Vi har i tillegg organisert møter i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner som Bergen Sanitetsforening og Bergen Soroptimistklubb.