Drammen Kvinnesaksforening (DKF) ble stiftet i 1896 av pioneren Betzy Kjelsberg og er et lokallag av Norsk Kvinnesaksforening (NKF). I likhet med hovedorganisasjonen er DKF upolitisk og åpen for engasjerte feminister, uansett kjønn.

Drammen Kvinnesaksforening er godt synlig i lokalsamfunnet og i lokale og sosiale medier. Vi har åpne temamøter om aktuelle emner som kvinnehelse, innvandring, miljøvern, kvinner i idretten og kvinnehistorie. Vi organiserer byens markering av 25.november, den internasjonale dagen til avskaffelse av vold mot kvinner, og vi deltar og bidrar ved byens 8. mars-markering. Vi tar opp og belyser ulike temaer, både historiske og fremtidsrettede. Vi er lydhøre for hva som rører seg i samfunnet og bidrar til å vise det fra kvinnesynspunkt. Vi har også sørget for at relieffet til minne om Betzy Kjelsberg er blitt satt opp ved elvepromenaden, utenfor huset hvor Kjelsberg bodde. Vi starter høsten med en kvinnehistorisk byvandring med vår egen Liv Evju.

Vi avslutter som regel sesongen med en hyggelig samling, gjerne med en kulturopplevelse med kvinneperspektiv og et måltid.

Vi har et godt og varmt miljø i DKF, og du er hjertelig velkommen som medlem! Kontakt oss på epostadresse kvinnesakdrammen@gmail.com, og besøk oss på vår lokale Facebookside

Styret består av:

Hilde Glenne, leder

Sahar Madahian, nestleder

Helle Birgitte Holtenes Andreassen, sekretær

Kari Dahl Nilsen, kasserer

Eva Støckert Stabæk, styremedlem

Anita Hansen, styremedlem

Ruth-Eline A. Iversen, styremedlem