Drammen Kvinnesaksforening (DKF) ble stiftet i 1896 av pioneren Betzy Kjelsberg og er et lokallag av Norsk Kvinnesaksforening (NKF). I likhet med hovedorganisasjonen er DKF upolitisk og åpen for engasjerte feminister, uansett kjønn.

Drammen Kvinnesaksforening er godt synlig i lokalsamfunnet og i lokale og sosiale medier. Vi har åpne temamøter om aktuelle emner som kvinnehelse, innvandring, miljøvern, kvinner i idretten og kvinnehistorie. Vi organiserer byens markering av 25.november, den internasjonale dagen til avskaffelse av vold mot kvinner, og vi deltar og bidrar ved byens 8. mars-markering. Vi tar opp og belyser ulike temaer, både historiske og fremtidsrettede. Vi er lydhøre for hva som rører seg i samfunnet og bidrar til å vise det fra kvinnesynspunkt. Vi har også sørget for at relieffet til minne om Betzy Kjelsberg er blitt satt opp ved elvepromenaden, utenfor huset hvor Kjelsberg bodde.

Vi avslutter som regel sesongen med en hyggelig samling hvor vi spiser godt og synger de gamle sangene, gjerne i lokaler med kulturell betydning i lokalsamfunnet.

Vi har et godt og varmt miljø i DKF, og du er hjertelig velkommen som medlem!

Vi har en egen Facebookside