Anne Hege Grung  (leder)

Beret Bråten (nestleder)

Rigmor Smith-Gahrsen (kasserer)

 

Nina Frang Høyum

Kathrine Reine

Marthe Amundsen

Mina Rafiq

 

Turid Lilleheie (varamedlem)

Stina Hansteen Solhøy (varamedlem)


Tidligere styrer