Oslo kvinnesaksforening er NKFs største lokallag. Vi legger vekt på å fremme og informere om viktige kvinnepolitiske saker. Dette gjør vi gjennom å arrangere medlemsmøter, åpne møter og lørdagskafeer om saker feminister er opptatt av. Vi er aktiv i det kvinnepolitiske miljøet i Oslo, og er medarrangør på de årlige 8.mars markeringene. I tillegg inviterer vi til samling ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken med blomsternedlegging ved statuen og en særskilt appell som passer til kvinnedagen. Vi har vært særlig opptatt av å bekjempe vold mot kvinner, og er blant arrangørene for den årlige demonstrasjonen 25. november i anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi er med i styringsgruppen Kvinner på Tvers, som hvert år tar opp de utfordringer kvinner i arbeidslivet møter.

De mindre og mer uformelle møtene våre, som for eksempel lørdagskafeene og feministisk verksted, holder vi i våre lokaler i Majorstuveien 39. Der har vi også våre tradisjonelle julemøter med god bevertning og aktuelle saker på dagsorden.

Vi har flotte og aktive medlemmer, kvinner som har lang erfaring og har stått på barrikadene for viktige kvinnesaker – og også noen menn, som støtter oss i dette arbeidet.

Men – vi vil gjerne bli flere. Ta kontakt og bli med! Støtt oss i arbeidet vi driver for å fremme kvinners rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt: oslo@kvinnesak.no

Vi har egen facebook side: Oslo Kvinnesaksforening

Styret består av:

Hege Elisabeth Løvbak, leder

Vigdis Lian, nestleder

Tone Brekke, sekretær

Silje L. D. Ohna, kasserer

Åse M. Meyer, styremedlem

Cathrine Andersen, styremedlem

Kristin Hetle

Kamilla Aslaksen