Gina Krog, NKFs grunnlegger. Portrettet av Asta Nørregaard eies av NKF.

Norsk Kvinnesaksforening deler ut Gina Krog-prisen, oppkalt etter vår grunnlegger Gina Krog. Prisen tildeles personer som «i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker». Prisvinneren utpekes av Gina Krog-komiteen.

Prisen har blitt tildelt

  • Historikerne Ida Blom, Gro Hagemann, Elisabeth Lønnå, Aslaug Moksnes og Elisabeth Aasen (2009)
  • Filmregissør Anja Breien (2010)
  • Daglig leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl (2012)
  • Tidligere stortingspresident, statsråd og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl (2014)
  • Forfatter Amal Aden (2016)
  • De skamløse jentene: Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile (2018)
  • Professor Anne Hellum (2020)
  • Skihopperne Anette Sagen og Maren Lundby (2022)