Gina Krog (1847–1916) ble kalt høvdingen i den norske kvinnebevegelsen i sin samtid. Hun var den fremste lederskikkelsen i kampen for kvinners stemmerett, og grunnla Norsk Kvinnesaksforening (NKF) og tre andre nå opphørte kvinnesaksorganisasjoner. Hun var NKFs første nestleder; ved etableringen takket hun nei til ledervervet. Krog var også et tidlig medlem av partiet Venstre.

Maleriet av Gina Krog av Asta Nørregaard eies av Norsk Kvinnesaksforening. Gina Krog-prisen bærer hennes navn.