Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte på nasjonalt nivå, representerer NKF utad og leder landsstyret og det sentrale arbeidsutvalget. Den nasjonale ledelsen i NKF har hovedfokus på det rikspolitiske arbeidet for likestilling, særlig overfor storting og regjering, og har kontor i Oslo. På stiftelsesmøtet i 1884 ble stortingsrepresentant for Venstre Hagbart Berner valgt til NKFs første leder. Siden da har NKF hatt følgende ledere:

 1. Hagbart Berner 1884–1885 – stortingsrepresentant (V), første redaktør for Dagbladet
 2. Anna Stang 1885–1886 – «Statsministerinde», skolebestyrer
 3. Ragna Nielsen 1886–1888 – skolebestyrer, politiker
 4. Anna Bugge 1888–1889 – jurist og diplomat
 5. Ragna Nielsen 1889–1895 – skolebestyrer, politiker
 6. Randi Blehr 1895–1899 – «Statsministerinde»
 7. Fredrikke Marie Qvam 1899–1903 – «Statsministerinde»
 8. Randi Blehr 1903–1922 – «Statsministerinde»
 9. Aadel Lampe 1922–1926 – lærer, politiker for Frisinnede Venstre, en av de første kvinnene valgt til Stortinget
 10. Fredrikke Mørck 1926–1930 – redaktør
 11. Anna Hvoslef 1930–1935 – første kvinnelige journalist i Aftenposten
 12. Kitty Bugge 1935–1936 – fagforeningsleder
 13. Margarete Bonnevie 1936–1946 – forfatter, politiker
 14. Dakky Kiær 1946–1952 – sosialskoleleder
 15. Ingerid Gjøstein Resi 1952–1955 – referentrevisor, Venstrepolitiker
 16. Marit Aarum 1955–1956 – sosialøkonom
 17. Signe Swensson 1956 – lege og stortingsrepresentant (H)
 18. Eva Kolstad 1956–1968 – statsaut. revisor, statsråd, Venstreleder, likestillingsombud
 19. Clara Ottesen 1968–1972 – sosialøkonom
 20. Kari Skjønsberg 1972–1978 – førsteamanuensis
 21. Karin M. Bruzelius 1978–1984 – første kvinnelige departementsråd, høyesterettsdommer
 22. Sigrun Hoel 1984–1988 – jurist, likestillingsombud
 23. Irene Bauer 1988–1990 – avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet
 24. Siri Hangeland 1990–1992 – lektor
 25. Bjørg Krane Bostad 1992–1994 – komitésekretær på Stortinget
 26. Kjellaug Pettersen 1994–1998 – spesialrådgiver
 27. Siri Hangeland 1998–2004 – lektor
 28. Berit Kvæven 2004–2006 – dr.ing. og sjefingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, tidl. nestleder i Venstre, president i Tekna
 29. Torild Skard 2006–2013 – seniorforsker ved NUPI, tidl. lagtingspresident (SV), ass. utenriksråd, FN-direktør, styreleder i UNICEF
 30. Margunn Bjørnholt 2013–2016 – forskningsprofessor ved NKVTS
 31. Marit Nybakk 2016–2018 – Stortingets 1. visepresident (Ap), president for Nordisk råd
 32. Karin M. Bruzelius 2018–2020 – høyesterettsdommer
 33. Anne Hege Grung 2020– – professor ved UiO