Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte, representerer organisasjonen utad og leder både arbeidsutvalget og landsstyret. På stiftelsesmøtet i 1884 ble stortingsrepresentant for Venstre Hagbart Berner valgt til NKFs første leder. Siden da har NKF hatt følgende ledere: