CollettÆresmedlemskap er Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) høyeste utmerkelse, og ble første gang tildelt Camilla Collett på NKFs stiftelsesmøte i 1884. Siden da er æresmedlemskap tildelt en rekke av Norges mest kjente kvinner. De sist utnevnte er Gro Harlem Brundtland i 2016 og Helga Hernes i 2018. Æresmedlemskap tildeles ved sjeldne anledninger til personer som gjennom et helt ekstraordinært livsverk står som inspirasjon for alle som arbeider for de idealene NKF ble grunnlagt for å fremme.

Selv om flere av æresmedlemmene har vært tidligere ledere i NKF tildeles æresmedlemskap i regelen ikke først og fremst for arbeid innenfor foreningen, men for et bredere virke i samfunnet.

NKF deler også ut den mer regelmessige og aktuelt orienterte Gina Krog-prisen.

Camilla Collett (utnevnt 1884)

collettCamilla Collett (1813–1895) var forfatter og en av kvinnesakens pionérer på 1800-tallet. Hun ble utnevnt til æresmedlem på stiftelsesmøtet til Norsk Kvinnesaksforening i 1884.

Aasta Hansteen (utnevnt 1904)

hansteenAasta Hansteen (1824–1908) var maler, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hun var Norges første kvinne som livnærte seg som kunstmaler.

Aadel Lampe (utnevnt 1926)

Aadel Lampe (1857–1944) var Norsk Kvinnesaksforenings leder 1922–1926 og styremedlem gjennom mer enn 30 år. Hun hørte til generasjonen som kom inn i foreningen i dens første år på 1800-tallet, og var i rekke perioder også nestleder.

Dorothea Margrethe Schjoldager

Dorothea Margrethe Schjoldager (1853–1938) var kvinnesakskvinne, lærer og sosialarbeider. Hun var engasjert i en lang rekke organisasjoner, herunder Norsk Kvinnesaksforening, Norske Kvinners Nasjonalråd og Venstre. Da hun ble utnevnt til medlem av kirkekommisjonen i 1908, var hun første kvinne utnevnt i statsråd overhodet. Hun engasjerte seg bl.a. for kvinnelige prester og kvinnelig politi.

Fredrikke Mørck (utnevnt 1934)

mørckFredrikke Mørck (1861–1934) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1926–1930. Hun var lærer ved skoler i Christiania i en årrekke. I 1900 stiftet hun Høiere Skolers Lærerindeforening. Hun var også aktiv i Landskvindestemmeretsforeningen og overtok redaktørstolen i kvinnesakstidsskriftet Nylænde etter Gina Krog i 1916.

Katti Anker Møller (utnevnt 1939)

møllerKatti Anker Møller (1868–1945) var en av Norges mest markante kvinnesaksforkjempere i første del av 1900-tallet. Hun var særlig opptatt av å bedre forholdene for ugifte mødre og deres barn, og sammen med Johan Castberg arbeidet hun for en revisjon av lovverket på området, som resulterte i De Castbergske barnelover i 1915. Hun foreslo også innføring av barnetrygd, og arbeidet for å få abort avkriminalisert.

Margarete Bonnevie (utnevnt 1946)

bonnevieMargarete Bonnevie (1884–1970) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1936–1946. Bonnevie vekket nytt liv i kvinnebevegelsen i 1930-årene og kjempet i skrift og tale for kvinners rettigheter gjennom store deler av livet. Hun var politiker for Venstre og var styremedlem i International Alliance of Women 1939–1949.

Dakky Kiær (utnevnt 1954)

kiærDakky Kiær (1892–1980) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1946–1952. Hun var i en årrekke leder for Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole. Hun var også politiker for Venstre.

Signe Swensson (utnevnt 1954)

swenssonSigne Swensson (1888–1974) var lege og stortingsrepresentant for Høyre i perioden 1931–1936, og var en markant lederskikkelse i kvinnebevegelsen. Hun var en del av kretsen rundt Margarete Bonnevie som bidro til å revitalisere Norsk Kvinnesaksforening i 1936, og var en kort periode foreningens leder i 1956. Hun var i årrekke også leder for Norges Yrkeskvinners Landsforbund.

Eva Kolstad

kolstadEva Kolstad (1918–1999) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1956–1968. Hun var foreningens mest markante lederskikkelse i etterkrigstiden og en pionér i likestillingskampen nasjonalt og internasjonalt. Året etter at hun gikk av som NKF-leder ble hun innvalgt i FNs kvinnekommisjon, og hun var senere forbruker- og administrasjonsminister, leder for Venstre og Norges første likestillingsombud.

Ebba Haslund (utnevnt 1995)

collectEbba Haslund (1917–2009) var forfatter, dramatiker og litteraturkritiker, og ledet Den norske Forfatterforening 1971–1975. Politisk representerte hun Høyre, og møtte for John Lyng på Stortinget. Hun ble tidlig kjent for sitt kvinnepolitiske engasjement.

Berit Ås (utnevnt 2009)

collectBerit Ås er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo, og var SVs første leder og stortingsrepresentant 1973–1977. Hun grunnla Kvinneuniversitetet i 1983. Hun er internasjonalt kjent for sitt arbeid med hersketeknikkene, og er æresdoktor ved bl.a. Københavns Universitet og Uppsala universitet.

Torild Skard (utnevnt 2014)

collectTorild Skard var stortingsrepresentant og lagtingspresident 1973–1977. Hun har hatt en rekke verv og stillinger i FN, bl.a. som direktør for kvinnesaker i UNESCO, styreleder for UNICEF, og UNICEFs regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika. Hun har også vært assisterende utenriksråd og seniorforsker ved NUPI, og var leder for Norsk Kvinnesaksforening 2006–2013.

Gro Harlem Brundtland (utnevnt 2016)

collectGro Harlem Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister. Hun er også internasjonalt kjent som leder for Brundtlandkommisjonen, og som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon.

Helga Hernes (utnevnt 2018)

collectHelga Hernes er statsviter, diplomat og politiker for Arbeiderpartiet, og regnes som «statsfeminismens mor».