Randi BlehrRandi Blehr var Norsk Kvinnesaksforenings 6. og 8. leder i periodene 1895–1899 og 1903–1922. Hun ble utnevnt til æresmedlem i NKF i 1923.

Randi Blehr var en av de mest sentrale lederskikkelsene i den norske kvinnebevegelsen, og hun var leder i Norsk Kvinnesaksforening i to omganger og tok initiativ til etableringen av Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun var gift med statsminister Otto Blehr, som også var medstifter og æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening. Hun ble i samtiden titulert som «Statsministerinde» og ivaretok representative oppgaver for Norge i mannens embedstid. Hun var en ledende forkjemper for norsk selvstendighet da hun og ektemannen bodde i Stockholm der han var norsk statsminister.