Randi BlehrRandi Blehr var Norsk Kvinnesaksforenings 6. og 8. leder i periodene 1895–1899 og 1903–1922.

Hun var gift med statsminister Otto Albert Blehr.Forrige: Ragna Nielsen