Edvard Bull (1845–1925) var en av Norsk Kvinnesaksforenings stiftere i 1884 og var styremedlem i foreningen i det meste av perioden 1887–1896. Han var lege i Christiania, der han var kjent som huslege for byens overklasse og kunstnermiljø, og engasjerte seg i byens kulturliv som styremedlem i Nationaltheatret fra starten og senere som styreformann. Han var lege for Henrik Ibsen i dikterens siste år og utgav Ibsens tre sidste leveaar. Han ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening i 1925. (Omtale av utnevnelsen i Nylænde 1925 s. 40.)

Edvard Bull var gift med Ida Bull, som også var blant NKFs stiftere, og de var foreldre til litteraturhistoriker Francis Bull (også NKF-medlem) og historiker og utenriksminister Edvard Bull d.e., og oldeforeldre til kvinnehistoriker Ida Bull.