Kvinnesaksnytt2014Vårt tidsskrift Kvinnesaksnytt ble utgitt fra 1950 til 2016; den siste utgaven for 2015 (utgitt våren 2016) kom bare elektronisk. Kvinnesaksnytt inneholdt NKFs årsberetninger, landsmøtereferater, resolusjoner, andre vedtak, og utvalgte nyheter fra året som gikk. Arbeidsutvalget vedtok i 2015 at NKFs primære kanal for kommunikasjon med medlemmer og offentligheten er hjemmesiden (kvinnesak.no), men at Kvinnesaksnytt skulle videreføres som et mindre omfattende elektronisk tidsskrift som hadde som formål å dokumentere NKFs virksomhet, spesielt med tanke på ettertiden. Bare ett nummer utkom etter dette vedtaket.

De siste årene var NKFs leder ansvarlig redaktør for Kvinnesaksnytt, men tidligere var leder- og redaktørvervene skilt. Andre AU-medlemmer bidro i redaksjonsarbeidet. De første redaktørene var Ingerid Gjøstein Resi og Marit Aarum.

NKF etablerte i 2015 også tidsskriftet Feministen, som er et bredere debattorientert tidsskrift og en reetablering av vårt tidligere tidsskrift Nylænde.

Elektroniske utgaver av Kvinnesaksnytt 2006–2015

2015
Kvinnesaksnytt 2015

2014

Kvinnesaksnytt 2014

2013

Kvinnesaksnytt 2013-2

Kvinnesaksnytt 2013-1

2012

Kvinnesaksnytt 2012-2

Kvinnesaksnytt 2012-1

2011

Kvinnesaksnytt 2-2011

Kvinnesaksnytt 1-2011

2010

Kvinnesaksnytt 2010-2

Kvinnesaksnytt 2010-1

2009

Kvinnesaksnytt 2009-2 (125 årsjubileet)

Kvinnesaksnytt 2009-1

2008

Kvinnesaksnytt 2008-2

Kvinnesksnytt 2008-1

2007

Kvinnesaksnytt 2/2007

Kvinnesaksnytt 2007-1

2006

2006 Kvinnesaksnytt 2006-2

Kvinnesaksnytt 2006-1

Eldre arkiv

Eldre numre (2000–2005)

Redaktører

Listen er ufullstendig.