Kvinnesaksnytt2014NKFs tidsskrift Kvinnesaksnytt ble utgitt fra 1950 til 2016; den siste utgaven for 2015 (utgitt våren 2016) kom bare elektronisk. Tidsskriftet var en etterfølger etter NKFs første tidsskrift Nylænde, som ble utgitt 1887–1927, opprinnelig med Gina Krog som redaktør.

Frem til begynnelsen av 2000-årene var Kvinnesaksnytt NKFs viktigste informasjonskanal, og la vekt på grundig og nøyaktig informasjon. Kvinnesaksnytt brakte den fulle teksten på alle foreningens uttalelser, og gav informasjon fra landsmøte, landsstyre og arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget vedtok i 2015 at NKFs primære kanal for samtidig kommunikasjon med medlemmer og offentligheten er hjemmesiden (kvinnesak.no), at sosiale mediekanaler er sekundære kommunikasjonskanaler som skal støtte opp under hjemmesiden og at Kvinnesaksnytt ikke lenger skulle utkomme på papir; samtidig vedtok arbeidsutvalget at tidsskriftet skulle videreføres som et mindre omfattende elektronisk tidsskrift som hadde som hovedformål å dokumentere NKFs virksomhet, gjennom en systematisk årlig sammenstilling av foreningens vedtak, uttalelser og valg, spesielt med tanke på ettertiden (uttrykket «dokumentasjonsutgave» ble brukt i styrebehandlingen). Bakgrunnen for vedtaket var at arbeidsutvalget vurderte at vanlig nettpublisering alene, og spesielt kommunikasjon i sosiale medieplattformer, ikke er tilstrekkelig i et dokumentasjons- og bevaringsperspektiv. Arbeidsutvalget la også vekt på at NKFs tidsskrifter Nylænde og Kvinnesaksnytt er de klart viktigste kildene til NKFs historie, og at andre kilder har en mer fragmentarisk natur. Bare ett nummer utkom etter dette vedtaket.

De siste årene var NKFs leder redaktør for Kvinnesaksnytt, men tidligere var leder- og redaktørvervene skilt og ble ikke nødvendigvis innehatt av samme person. De første redaktørene var Ingerid Gjøstein Resi og Marit AarumEva Kolstad tok over som redaktør i 1963, syv år ut i sin lederperiode.

NKF etablerte i 2015 også tidsskriftet Feministen, som et bredere debattorientert tidsskrift.

Elektroniske utgaver av Kvinnesaksnytt 2006–2015

2015
Kvinnesaksnytt 2015

2014

Kvinnesaksnytt 2014

2013

Kvinnesaksnytt 2013-2

Kvinnesaksnytt 2013-1

2012

Kvinnesaksnytt 2012-2

Kvinnesaksnytt 2012-1

2011

Kvinnesaksnytt 2-2011

Kvinnesaksnytt 1-2011

2010

Kvinnesaksnytt 2010-2

Kvinnesaksnytt 2010-1

2009

Kvinnesaksnytt 2009-2 (125 årsjubileet)

Kvinnesaksnytt 2009-1

2008

Kvinnesaksnytt 2008-2

Kvinnesksnytt 2008-1

2007

Kvinnesaksnytt 2/2007

Kvinnesaksnytt 2007-1

2006

2006 Kvinnesaksnytt 2006-2

Kvinnesaksnytt 2006-1

Eldre arkiv

Redaktører

Nylænde

Kvinnesaksnytt