Siri HangelandSiri Hangeland var Norsk Kvinnesaksforenings 24. og 27. leder i periodene 1990–1992 og 1998–2004. Hun ble i 1996 oppnevnt av Utenriksdepartementet som medlem av Utvalget for menneskerettigheter. Hun var styremedlem i International Alliance of Women fra 1999 til 2010. Hun er cand.philol. i norsk.