Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016. Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, migrasjon, arbeid, familie og likestilling, og menn og maskuliniteter. Doktorgraden Modern Men handlet om å involvere menn for å fremme likestilling. Hun har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, direktør i forskningsinstituttet Oslo Research, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og var den første lederen i Norges kvinnelobby, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard