Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016. Hun er sosiolog og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes forskningsområder er kjønnsbasert vold, arbeid, familie og likestilling, menn og maskuliniteter, og migrasjon. Hun har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, har tidligere jobbet med distriktsutvikling og kvinnelig entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og styreleder i Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard