Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016. Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forsker I (forsker med professorkompetanse) ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, migrasjon, arbeid, familie og likestilling, og menn og maskuliniteter. Doktorgraden Modern Men handlet om å involvere menn for å fremme likestilling. Hun har ledet et forskningsprosjekt ved NKVTS om kjønn, vold og makt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og hennes nåværende forskning fokuserer på vold mot kvinnelige migranter og flyktninger. Hun har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, direktør i forskningsinstituttet Oslo Research, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og var den første lederen i Norges kvinnelobby, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard