Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016.

Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forsker I (forsker med professorkompetanse) ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), der hun også leder forskningsgruppen for kjønn og vold. Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, og forsker bl.a. på seksuell og kjønnsbasert vold mot kvinnelige migranter og flyktninger. Hun er en av Nordens fremste mannsforskere og har også publisert en rekke arbeider om menn, arbeid, familie og likestilling; doktorgraden Modern Men handlet om å involvere menn for å fremme likestilling. Andre forskningsinteresser er organisering av offentlig sektor, etiske finansinstitusjoner, og feministisk økonomi.

Hun har en bred bakgrunn fra forskning, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Hun har tidligere arbeidet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo og Oslo Research, og har vært uavhengig ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og var den første lederen i Norges kvinnelobby, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard