Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016. Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, arbeid, familie og likestilling, menn og maskuliniteter, og migrasjon, og hun har også forsket på mikrofinans, etisk og rentefri bankvirksomhet, og feministisk økonomi. Hun har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og var den første lederen i Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard