Margunn BjørnholtMargunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016. Hun er sosiolog og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes forskningsområder er vold i nære relasjoner, arbeid, familie og likestilling, menn og maskuliniteter, og migrasjon. Hun har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, har tidligere jobbet med distriktsutvikling og kvinnelig entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var også styremedlem i International Alliance of Women og styreleder i Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen.


Forrige: Torild Skard