Bli medlem

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for jenters og kvinners rettigheter, og har solid erfaring med politisk påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber aktivt overfor norske myndigheter, ulike FN-organer og i andre fora for kvinners interesser. Du er velkommen som medlem, enten du vil engasjere deg aktivt eller ønsker å støtte oss gjennom ditt medlemskap. NKF er tverrpolitisk, favner politisk bredt og er åpen for alle engasjerte feminister som deler NKF sitt formål.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har lokalforeninger (lokallag) i Oslo, Bergen, Drammen og på Karmøy (Gina Krog Kvinnesaksforening), så hvis du er bosatt i nærheten av disse stedene blir du medlem der. Dersom du bor andre steder i landet blir du direktemedlem i NKF, eller du kan velge å i stedet bli medlem i en av de fire lokalforeningene dersom du ønsker det.

Medlemskontingenten ved direktemedlemskap er 200 kr. Kontingenten ved tilhørighet til en av lokalforeningene kan variere. Se informasjon om de ulike lokalforeningene under fanen «Lokallag».

Det ble på Norsk Kvinnesaksforening sitt landsmøte i mars 2022 besluttet at det fra og med 2023 innføres lik medlemskontingent for alle medlemmer i foreningen (uavhengig av om en er direktemedlem eller medlem i en lokalforening).
Kontingent gjeldende fra 01.01.2023 er på landsmøtet fastsatt til: Medlemskontingent: 300 kroner. Studentpris: 150 kroner

  Innmeldingsskjema  *obligatorisk felt

   Innmeldingsskjema   *obligatorisk felt

   Støtt oss

   Norsk Kvinnesaksforening får bare et minimum av offentlig støtte. Vi tar gjerne imot støtte til vårt arbeid for kvinners rettigheter.

   Gaver kan gis direkte til vårt kontonummer 60110623391 eller du kan bruke VIPPS med nummer 526841.

   Bli aktiv i foreningen

   Norsk Kvinnesaksforening har alltid behov for medlemmer som vil være aktivt med i foreningens arbeid. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hva som kan passe for deg. Vi trenger medlemmer som vil delta aktivt i lokallagene og andre verv eller engasjere seg på andre måter i foreningen. Dersom det ikke finnes et lokallag der du bor hjelper vi gjerne med å etablere et.