Bergen kvinnesaksforening er en lokalforening av Norsk Kvinnesaksforening. Vi ønsker å være en stemme i dagens debatter omkring likestilling og kjønnsproblematikk. På lokal basis samarbeider vi med andre kvinneorganisasjoner for å fremme saker på den politiske dagsorden og er opptatt av at kvinner i Bergen skal ha et miljø der saker om kvinners leve- og livsvilkår i fortid, nåtid og fremtid jevnlig blir løftet frem og diskutert. Videre er vi opptatt av innvandrerkvinnenes utfordringer i møte med en ny kultur og nye likestillingsidealer.

Styret valgt på årsmøtet 2018:

Leder: Tove Pemmer Sætre, mobil: 959 33 519, e-post: tovepemmer@hotmail.com

Nestleder og kasserer: Else Lerche Raadal, mobil: 418 59 763, e-post: els-raa@online.no

Sekretær: Anne Berit Utkilen, mobil 415 20 011, e-post: abutkilen@hotmail.com

Styremedlem: Lisbeth Mikaelsson, mobil: 994 44 494, e-post Lisbeth.Mikaelsson@uib.no

Styremedlem: Nina Solberg Nygaard, mobil: 945 02 200, e-post: ninasolny@gmail.com

Styremedlem: Vivian Skaten Nesse, mobil: 922 02 556, e-post: vivven@hotmail.com

Vara styremedlem: Siri Ingvaldsen, mobil 907 89 828, e-post: ingvaldsen.siri@gmail.com

Revisor: Magnhild Bøyum Aase

Medlemskontakter:

Else Lerche Raadal og Anne Berit Utkilen

Nye medlemmer

Vi har vært en forening i vekst de siste årene, og medlemstallet ligger nå på ca. 70 medlemmer. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årskontingenten er kr.300,- og den betales inn på vår medlemskonto (BKF): 0530 43 42317 og merkes ditt navn og hva det gjelder. Samtidig sender du en e-post til en av våre to medlemskontakter med ditt navn og adresse.

Som medlem i Bergen Kvinnesaksforening blir du også medlem av Norsk Kvinnesaksforening, og vi betaler kr. 50 av din medlemskontingent pr. år til dem.

Som medlem får du tilsendt all vår medlemsinformasjon på e-post (eller pr. post) og du vil få invitasjon til alle våre møter.

Lokalt samarbeid med forskjellige institusjoner og organisasjoner

Lokalt har vi de siste årene samarbeidet fast med Bergen off. Bibliotek og Den Nasjonale Scene. Begge institusjoner har vært åpen og positiv til å være vertskap for møter og foredrag som både passer inn i deres formål og fremmer kvinnesaken. Vi har i tillegg organisert møter i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner som Soroptimistene International Bergen og prosjektet ”Soups and Stories”, knyttet til kunstinstitusjonen 3,14.