Bergen kvinnesaksforening er en lokalforening av Norsk Kvinnesaksforening. Vi ønsker å være en stemme i dagens debatter omkring likestilling og kjønnsproblematikk. På lokal basis samarbeider vi med andre kvinneorganisasjoner for å fremme saker på den politiske dagsorden og er opptatt av at kvinner i Bergen skal ha et miljø der saker om kvinners leve- og livsvilkår i fortid, nåtid og fremtid jevnlig blir løftet frem og diskutert. Videre er vi opptatt av innvandrerkvinnenes utfordringer i møte med en ny kultur og nye likestillingsidealer.

Styret valgt på årsmøtet 2016:

Tove Pemmer Sætre, leder mobil: 959 33 519, e-post: tovepemmer@hotmail.com
Anne Sofie Thue, nestleder mobil: 996 25 477, e-post: asthue@online.no
Else Lerche Raadal, kasserer mobil: 418 59 763, e-post : els-raa@online.no
Barbro Havre, sekretær mobil: 924 47 353, e-post: barbro48@online.no
Lisbeth Mikaelsson mobil: 994 44 494, e-post Lisbeth.Mikaelsson@uib.no
Anne Berit Utkilen mobil: 415 20 011, e-post: abutkilen@hotmail.com

Revisor: Magnhild Bøyum Aase

Medlemskontakter:

Else Lerche Raadal og Anne Berit Utkilen

Nye medlemmer

Vi har vært en forening i vekst de siste årene, og medlemstallet ligger nå på ca. 70 medlemmer. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årskontingenten er kr.300,- og den betales inn på vår medlemskonto (BKF): 0530 43 42317 og merkes ditt navn og hva det gjelder
Samtidig sender du en e-post til en av våre to medlemskontakter med ditt navn og adresse.

Som medlem i Bergen Kvinnesaksforening blir du også medlem av Norsk Kvinnesaksforening, og vi betaler kr. 50 av din medlemskontingent pr. år til dem.

Som medlem får du tilsendt all vår medlemsinformasjon på e-post (eller pr. post) og du vil få invitasjon til alle våre møter.

Lokalt samarbeid med forskjellige institusjoner og organisasjoner

Lokalt har vi de siste årene samarbeidet fast med Bergen off. Bibliotek og Den Nasjonale Scene. Begge institusjoner har vært åpen og positiv til å være vertskap for møter og foredrag som både passer inn i deres formål og fremmer kvinnesaken.
Vi har i tillegg organisert møter i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner som Soroptimistene International Bergen og prosjektet ”Soups and Stories”, knyttet til kunstinstitusjonen 3,14.

Program for våren 2017

6. mars kl 1800, Bergen Offentlige Bibliotek:

«Valgt det……» fortellerteater med skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy. Dette er en oppfølger etter møtet «Menneskehandel – vår tids slaveri» den 6. februar. Skuespillerne har satt sammen fakta og fortellinger om menneskehandel og prostitusjon til et fortellerteater. Det er utarbeidet med støtte fra bl. a Justisdepartementet, og det er initiert av Soroptimistene i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom BKF og Bergen Soroptimistklubb.

8. mars

Kl. 1600: Beblomstring av Amalie Skram-statuen på Klosteret.
Kl. 1700: Samling og avmarsj fra Torgallmenningen. Vi støtter i prinsippet opp under parolen «Stopp menneskehandel».
Kl. 1900: Kvinnegudstjeneste i Mariakirken.

18. mars

2.dialogsamling med eritreiske kvinner. BKF samarbeider med Kunstprosjektet Soups&Stories og Eritreisk Kvinneunion om to dialogsamlinger med tittel «Samspill». Forsker Ragnhild Muriaas fra UiB skal innlede med utgangspunkt i sin forskning innen demokratiutvikling i Afrika og Europa, kvinners representasjon og inkluderingspolitikk.

30. mars

kl 1800, Årsmøte BKF I Hoffsalen. Kalfarveien

1. april

kl 1200: Lørdagsforedrag med Julie Winge på Den Nationale Scene.
I forbindelse med at Ludvig Holbergs «Jeppe på Bjerget» spilles på DNS vil skuespiller og forfatter Julie Winge snakke om kvinner og alkoholisme.