Bergen kvinnesaksforening er en lokalforening av Norsk Kvinnesaksforening. Vi ønsker å være en stemme i dagens debatter omkring likestilling og kjønnsproblematikk. På lokal basis samarbeider vi med andre kvinneorganisasjoner for å fremme saker på den politiske dagsorden og er opptatt av at kvinner i Bergen skal ha et miljø der saker om kvinners leve- og livsvilkår i fortid, nåtid og fremtid jevnlig blir løftet frem og diskutert. Videre er vi opptatt av innvandrerkvinnenes utfordringer i møte med en ny kultur og nye likestillingsidealer.

Styret i BKF valgt på årsmøtet 2019
Leder: Tove Pemmer Sætre, tlf. 959 33 519, epost: tovepemmer@hotmail.com
Nestleder: Nina Solberg Nygaard, tlf.945 02 200, epost: ninasolny@gmail.com
Kasserer: Else Lerche Raadal, tlf. 418 59 763, epost: els-raa@online.no
Sekretær: Anne Berit Utkilen, tlf 415 20 011, epost: abutkilen@hotmail.com
Styremedlem: Vivian Skaten Nesse, tlf. 922 02 556, epost: vivven@hotmail.com
Styremedlem: Amina Ali Amin, tlf. 928 46 869, epost: frednaah@hotmail.com
Vararepresentanter: Tove Kayser og Renate Rivedal

Revisor: Magnhild Bøyum Aase
Medlemskontakter: Else Lerche Raadal og Anne Berit Utkilen
Profileringsansvarlig: Anne Berit Utkilen

Nye medlemmer
Vi har vært en forening i vekst de siste årene, og medlemstallet ligger nå på ca. 110 medlemmer. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årskontingenten er kr 300, studenter og medlemmer under 30 år betaler kr 200. Kontingenten betales inn på vår medlemskonto (BKF): 0530 43 42317 og merkes med ditt navn og hva det gjelder. Samtidig sender du en e-post til en av våre to medlemskontakter med ditt navn og adresse. Som medlem i Bergen Kvinnesaksforening blir du også medlem av Norsk Kvinnesaksforening, og vi betaler kr. 50 av din medlemskontingent pr. år til dem.

Som medlem får du tilsendt all vår medlemsinformasjon på e-post (eller pr. post), og du vil få invitasjon til alle våre møter.

Lokalt samarbeid med forskjellige institusjoner og organisasjoner
Lokalt har vi de siste årene samarbeidet med Bergen off. Bibliotek, Den Nationale Scene og en del andre offentlige og private institusjoner. Alle institusjonene er åpne og positive til å være med å arrangere møter og aktiviteter som både passer inn i deres formål og fremmer kvinnesaken. Vi har i tillegg organisert møter i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner som Bergen Sanitetsforening og Bergen Soroptimistklubb.