Drammen Kvinnesaksforening er lokallaget til Norsk Kvinnesaksforening. NKF er tverrpolitisk og åpen for alle engasjerte feminister.

Drammen Kvinnesaksforening synes godt i Dramnmenssamfunnet med åpne temamøter, lørdagskafeer, deltakelse i byens 8. marsmarkering og i byens klimafestival. Der har vi tatt opp og belyst ulike temaer, som kvinnehistorie, kropp og kroppspress og sånn, kvinner og idrett, miljøvern i smått og stort, kvinneøkonomi, kvinner på flukt, i det hele tatt har vi vært lydhøre for hva som rører seg i samfunnet og vært med på å belyse det, med et kvinneperspektiv. Vi har også sørget for at minneplaketten om Betzy Kjelsberg, stifter av Drammen Kvinnesaksforening i tillegg til mye annet, er hengt opp langs elvepromenaden, utenfor der hun noen år bodde.

I tillegg har vi hyggemøter, vår tradisjonelle torskaften, innstiftet i en tid da alle herreklubber hadde slikt, og våre formødre mente at det passet for damer også, der vi spiser torsk og synger kampsanger, sommermøte hvor vi ofte møtes i Bragernesåsen eller langs Drammenselven.

Vi har et hyggelig miljø i foreningen vår, vi forteller Drammenssamfunnet hva som må til for at det byen skal bli enda bedre i et kvinneperspektiv, og vi har god plass til flere medlemmer. Vi har laget en løpeseddel om oss og hva vi holder på med, den kan du få . Meld deg inn da vel!!

Vi har en egen Facebookside