Oslo kvinnesaksforening er NKFs største lokallag. Vi legger vekt på å fremme og informere om viktige kvinnepolitiske saker.

Dette gjør vi gjennom å arrangere medlemsmøter, åpne møter og lørdagskafeer om saker feminister er opptatt av. Nå er vi også i gang med å opprette temagrupper om aktuelle spørsmål, for eksempel om flyktningekvinners situasjon og om kvinner og arbeid. En gruppe vil også arbeide spesielt med byvandringsturer i et kvinneperspektiv.

De mindre og mer uformelle møtene våre, som for eksempel lørdagskafeene eller møter i temagruppene, holder vi i våre lokaler i Majorstuveien 39. Der har vi også våre tradisjonelle julemøter med god bevertning og aktuelle saker på dagsorden.

Vi har flotte og aktive medlemmer, kvinner som har lang erfaring og har stått på barrikadene for viktige kvinnesaker – og også noen menn, som støtter oss i dette arbeidet.

Men – vi vil gjerne bli flere. Vi ønsker også at kvinner som er yngre enn oss, skal slutte opp om det arbeide vi driver for å fremme kvinners rettigheter, nasjonalt og internasjonalt. Medlemsverving, og god kontakt med de medlemmene vi allerede har, er en viktig og prioritert oppgave for vår lokalforening.

Ta kontakt og bli med !

Kontaktpersoner: Bjørg Ofstad: bofst@online.no; Silje Ohna: silje_@hotmail.com.
Vi har egen facebook side: Oslo Kvinnesaksforening

Styret 2017 består av:

Karin Beate Theodorsen, leder
Hanna Marit Jahr, nestleder
Bjørg Ofstad, sekretær
Silje Ohna kasserer
Lise Tostrup Setek, styremedlem
Ruth Vatvedt Fjeld styremedlem
Wenche Sabel Styremedlem