Oslo kvinnesaksforening er NKFs største lokallag. Vi legger vekt på å fremme og informere om viktige kvinnepolitiske saker.

Dette gjør vi gjennom å arrangere medlemsmøter, åpne møter og lørdagskafeer om saker feminister er opptatt av. Vi er aktiv i det kvinnepolitiske miljøet i Oslo, og er medarrangør på de årlige 8.mars markeringene. Vi har vært særlig opptatt av å bekjempe vold mot kvinner, og er blant arrangørene for den årlige demonstrasjonen 25. november mot vold mot kvinner. Vi er med i styringsgruppen Kvinner på Tvers, som hvert år tar opp de utfordringer kvinner i arbeidslivet møter.

Vi har opprettet tre temagrupper om aktuelle spørsmål: flyktning- og innvandrerkvinners situasjon og kvinner og arbeid. Den tredje gruppen arbeider spesielt med byvandringsturer i et kvinneperspektiv.

De mindre og mer uformelle møtene våre, som for eksempel lørdagskafeene eller møter i temagruppene, holder vi i våre lokaler i Majorstuveien 39. Der har vi også våre tradisjonelle julemøter med god bevertning og aktuelle saker på dagsorden.

Vi har flotte og aktive medlemmer, kvinner som har lang erfaring og har stått på barrikadene for viktige kvinnesaker – og også noen menn, som støtter oss i dette arbeidet.

Men – vi vil gjerne bli flere. Vi ønsker også at kvinner som er yngre enn oss, skal slutte opp om det arbeide vi driver for å fremme kvinners rettigheter, nasjonalt og internasjonalt. Medlemsverving, og god kontakt med de medlemmene vi allerede har, er en viktig og prioritert oppgave for vår lokalforening.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om behovet for å utarbeide en aksjonsplan mot voldtekt. Foreningen er nå i kontakt med Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet om saken, i tillegg til Byrådet i Oslo. Denne saken vil være en viktig del av 25. november markeringen i høst.

Ta kontakt og bli med !

Kontaktpersoner: Silje Ohna: silje_21@hotmail.com.

Siste medlemsskriv:  OKF_medlemsskriv_Sep_18

Vi har egen facebook side: Oslo Kvinnesaksforening

Styret består av:

Hege Elisabeth Løvbak, leder

Vigdis Lian, nestleder.

Tone Brekke, sekretær.

Silje Ohna, kasserer.

Ingrid Tungen, styremedlem.

Marianne Løken, styremedlem.

Margrete Wiig, varamedlem