Aadel LampeAadel Lampe var Norsk Kvinnesaksforenings 9. leder i perioden 1922–1926. Hun var også nestleder i periodene 1899–1903, 1912–1917, samt i 1919 og 1921, i lederperiodene til Fredrikke Marie Qvam og Randi Blehr. Lampe var lærer for døve barn, og ivret bl.a. for kvinners adgang til embeder. Hun var medlem av Venstre, og senere av Frisinnede Venstre, der hun var med i styret i partiets kvinneorganisasjon. Hun ble i 1926 utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i forbindelse med at hun gikk av som leder etter over 30 år i styret.


Forrige: Randi Blehr