Anna BuggeAnna Bugge (senere gift Anna Bugge Wicksell) (1862–1928) var Norsk Kvinnesforenings 4. leder i perioden 1888–1889.

Bugge var særlig opptatt av konkrete reformer, som var nødvendige for kvinners likestilling med menn. Hun var mest opptatt av sosiale og økonomiske spørsmål, særlig kvinners økonomiske uavhengighet, og deltok aktivt i arbeidet for kvinners stemmerett.

Hun ble gift med den svenske økonomen Knut Wicksell i 1889 og forlot kvinnesaksarbeidet i Norge. Hun ble utdannet jurist ved Lunds universitet i 1911 og var virksom som svensk diplomat og medlem av Folkeforbundets permanente mandatkommisjon fra 1921.