Anna StangAnna Stang (1834–1901) var Norsk Kvinnesaksforenings andre leder i perioden 1885–1886. Hun drev pikeskole på Kongsvinger i 17 år og var gift med statsminister Jacob Stang. Hun ble i sin levetid titulert som «Statsministerinde».