Bjørg Krane BostadBjørg Krane Bostad var Norsk Kvinnesaksforenings 25. leder i perioden 1992–1994, etter en periode som nestleder.

Bostad var med på å bygge opp det statlige likestillingsapparatet i Norge; som ansatt ved Forbrukerombudet fra 1980 hadde hun fagansvar for å håndheve det nye forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame i likestillingsloven, et forbud som hadde vært en hjertesak for NKF (jf. Arbeiderbladet 2.8.1983). Hun ble senere komitésekretær for Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité. Hun var styremedlem i Amnesty Norge 1986–1990 og ledet Amnestys asylutvalg i Norge. Hun var også medlem av Utvalget for menneskerettigheter, oppnevnt av regjeringen, fra 1990 til 1995. Hun flyttet til Sør-Afrika i 2000, der hun eide et firma som organiserte safariturer i det sørlige Afrika.