Dakky KiærDakky Kiær (egentlig Dagny Caroline Kiær) (1892–1980) var Norsk Kvinnesaksforenings 14. leder i perioden 1946–1952. Hun var i en årrekke knyttet til Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN) som leder for de sosiale kursene, sekretær for NKN, styremedlem og leder for NKNs sosialskole. Hun var politiker for Venstre, som hun representerte i Oslo bystyre.

Kiær var datter av høyesterettsadvokat Georg Fredrik Egedius Kiær og Caroline Løvenskiold. Faren var ordfører i Aker en periode, mens morfaren, hoffsjef Herman Løvenskiold, eide Ullern gård. Mot foreldrenes vilje tok hun examen artium i Christiania i 1913, fortsatte å studere og tok lærereksamen. Høyst uvanlig for sin tid beholdt hun farsnavnet da hun giftet seg i 1915. Hun ble skilt i 1927, etter å ha fått fire barn. I 1931 gjennomgikk hun de sosiale kursene til Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN), som var datidens eneste form for sosialarbeiderutdannelse. Hun var knyttet til NKN i ulike sammenhenger de neste 20 årene, som leder for de sosiale kursene, sekretær for NKN, styremedlem og leder for NKNs sosialskole. Hun holdt en rekke foredrag over temaer som enslige mødre, barnetrygd og kvinners arbeid.

Hun ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i 1954 (jf. Dagbladet 10. mai 1954).

Litteratur
Dakky Kiær: fra abortspørsmålets, kvinnesakens og sosialarbeidets historie i Norge, Universitetsforlaget, 1982