Irene BauerIrene Bauer (1945–2016) var Norsk Kvinnesaksforenings 23. leder i perioden 1988–1990. Hun var utdannet statsviter, og arbeidet tidlig i karrieren hos Likestillingsombudet og i Olje- og energidepartementet. Hun var politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og for olje- og energiministeren i perioden 1987–1989. Hun var ansatt i Klima- og miljødepartementet fra 1989 til 2015 som byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør.