Karin M. BruzeliusKarin M. Bruzelius er Norsk Kvinnesaksforenings leder fra 2018; hun var også leder i perioden 1978–1984, og 1. nestleder i periodene 1974–1978 og 2014–2016.

Hun var byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1965–1982, advokat i Sjøassurandørenes Centralforening 1982–1987, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet 1987–1988 og departementsråd i Samferdselsdepartementet 1989–1997. Hun var høyesterettsdommer 1997–2011. Hun har også vært leder for Petroleumsprisrådet (1987–2004) og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag (2004–2010). Fra 2011 er hun tilknyttet Nordisk institutt for sjørett.

Fra 2016 er Bruzelius medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.Forrige: Marit Nybakk