Karin M. BruzeliusKarin M. Bruzelius var Norsk Kvinnesaksforenings leder fra 1978 til 1984 og fra 2018 til 2020; hun var også 1. nestleder i periodene 1974–1978 og 2014–2016.

Hun var byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1965–1982, advokat i Sjøassurandørenes Centralforening 1982–1987, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet 1987–1988 og departementsråd i Samferdselsdepartementet 1989–1997; hun var Norges første kvinnelige departementsråd. Hun var høyesterettsdommer 1997–2011. Hun har også vært leder for Petroleumsprisrådet (1987–2004) og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag (2004–2010). Fra 2011 er hun tilknyttet Nordisk institutt for sjørett.

Bruzelius var styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women 1979–1985 og er medlem av ekspertutvalget i Norges kvinnelobby, som hun var sentral i etableringen av.Forrige: Marit Nybakk
Neste: Neste