Karin M. BruzeliusKarin M. Bruzelius var Norsk Kvinnesaksforenings leder fra 1978 til 1984 og fra 2018 til 2020; hun var også 1. nestleder i periodene 1974–1978 og 2014–2016, og har vært medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i en rekke perioder.

Hun var høyesterettsdommer 1997–2011 og har siden vært tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Før hun ble høyesterettsdommer var hun departementsråd i Samferdselsdepartementet 1989–1997, som Norges første kvinnelige departementsråd. Hun har også vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og advokat i Sjøassurandørenes Centralforening. Hun var medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag 2004–2010.

Bruzelius var styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women 1979–1985 og er medlem av ekspertutvalget i Norges kvinnelobby, som hun var sentral i etableringen av.