Karin M. BruzeliusKarin M. Bruzelius (f. 1941 i Lund) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1978–1984. Hun var også 1. nestleder i periodene 1974–1978 og 2014–2016, og medlem av arbeidsutvalget i flere perioder, senest 2010–2016.

Hun var byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1965–1982, advokat i Sjøassurandørenes Centralforening 1982–1987, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet 1987–1988 og departementsråd i Samferdselsdepartementet 1989–1997. Hun var høyesterettsdommer 1997–2011. Hun har også vært leder for Petroleumsprisrådet (1987–2004) og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag (2004–2010). Fra 2011 er hun tilknyttet Nordisk institutt for sjørett.

Fra 2016 er Bruzelius medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.