Sigrun HoelSigrun Hoel var Norsk Kvinnesaksforening 22. leder i perioden 1984–1988. Før hun ble NKF-leder var hun leder for lokallaget i Oslo fra 1980 og 1. nestleder i NKF fra 1982 til 1984. Hun er jurist og var med på å bygge opp Likestillingsombudet, der hun var en av de første ansatte fra 1979 og senere ble nestleder. Hun var fungerende likestillingsombud i 1984, 1988 og 1991.