Sigrun HoelSigrun Hoel var Norsk Kvinnesaksforening 22. leder i perioden 1984–1988. Før hun ble NKF-leder var hun leder for lokallaget i Oslo fra 1980 og nestleder i NKF fra 1982. Hun er jurist og var en av de første ansatte hos Likestillingsombudet fra 1979, og var en tid fungerende likestillingsombud.