Christine Hjortland var 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) fra 1988 til 1990. Hun er jurist og har vært juridisk direktør og spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg.