Karin M. Bruzelius – NKF-leder

Karin M. Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer.

Randi Reese – nestleder

Randi Reese er tidligere leder i Fellesorganisasjonen.

Ingrid Hødnebø – sekretær

Christine Loewe – kasserer

Therese Leine Søgård – medlem

Bjørg Ofstad – varamedlem

Camilla Fossum Pettersen – varamedlem


Tidligere landsstyrer