Karin M. Bruzelius – NKF-leder

Karin M. Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer.

Randi Reese – nestleder

Randi Reese er tidligere leder i Fellesorganisasjonen.

Ingrid Hødnebø – sekretær


Christine Loewe – kasserer


Therese Leine Søgård – medlem


Bjørg Ofstad – varamedlem


Camilla Fossum Pettersen – varamedlem


Tidligere arbeidsutvalg