The President is the head of the Norwegian Association for Women’s Rights (NKF), chairs the executive board and the national board, and represents the association externally. Since NKF’s establishment in 1884, the association has had the following Presidents:

 • 1. – Hagbart Berner 1884–1885
 • 2. – Anna Stang 1885–1886
 • 3. – Ragna Nielsen 1886–1888
 • 4. – Anna Bugge 1888–1889
 • 5. – Ragna Nielsen 1889–1895
 • 6. – Randi Blehr 1895–1899
 • 7. – Fredrikke Marie Qvam 1899–1903
 • 8. – Randi Blehr 1903–1922
 • 9. – Aadel Lampe 1922–1926
 • 10. – Fredrikke Mørck 1926–1930
 • 11. – Anna Hvoslef 1930–1935
 • 12. – Kitty Bugge 1935–1936
 • 13. – Margarete Bonnevie 1936–1946
 • 14. – Dakky Kiær 1946–1952
 • 15. – Ingerid Gjøstein Resi 1952–1955
 • 16. – Marit Aarum 1955–1956
 • 17. – Signe Swensson 1956
 • 18. – Eva Kolstad 1956–1968
 • 19. – Clara Ottesen 1968–1972
 • 20. – Kari Skjønsberg 1972–1978
 • 21. – Karin M. Bruzelius 1978–1984
 • 22. – Sigrun Hoel 1984–1988
 • 23. – Irene Bauer 1988–1990
 • 24. – Siri Hangeland 1990–1992
 • 25. – Bjørg Krane Bostad 1992–1994
 • 26. – Kjellaug Pettersen 1994–1998
 • 27. – Siri Hangeland 1998–2004
 • 28. – Berit Kvæven 2004–2006
 • 29. – Torild Skard 2006–2013
 • 30. – Margunn Bjørnholt 2013–2016
 • 31. – Marit Nybakk 2016–2018
 • 32. – Karin M. Bruzelius 2018–