/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Eva Kolstad

Eva Kolstad har gjort en stor samfunnsinnsats, både gjennom sin omfattende politiske virksomhet og spesielt gjennom et målbevisst engasjement for å bedre kvinners levekår. Hun var aktiv også i en tid hvor det var tungt og vanskelig å få gjennomslag for tanker om likhet og likeverd mellom kjønnene. Vi som er yngre har i stor grad nytt godt av den innsats Eva Kolstad og andre som kjempet sammen med henne gjorde.

Eva Kolstad ble tidlig aktiv i Norsk Kvinnesaksforening, og hun ledet denne organisasjonen i 12 år, fra 1956 til 1968.

Hun har i mange år vært medlem av Likestillingsrådet, og var rådets leder da hun i 1979 ble utnevnt til likestillingsombud, forøvrig verdens første.

Også internasjonalt har Eva Kolstad arbeidet med likestillingsspørsmål. Hun var i perioden 1969–75 Norges medlem i FNs kvinnekommisjon, herav tre år som viseformann.

Hun er æresmedlem i International Alliance of Women, hvor hun allerede i 1949 ble valgt inn i styret.

Eva Kolstad har også bred politisk erfaring. Hun var i mange år aktiv i kommunalpolitikk som medlem av bystyret og formannskapet i Oslo. Hun var i denne perioden også varamedlem til Stortinget. I 1972 ble hun medlem av Korvald-regjeringen som statsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Da Eva Kolstad i 1974 ble valgt til leder i Venstre, fikk Norge samtidig sin første kvinnelige partileder.

Jeg vil ved denne anledning takke Eva Kolstad for hennes store samfunnsinnsats og gi mine beste ønsker i anledning 70-års-dagen.

Publisert i Underveis: Festskrift til Eva Kolstad (1988)

Les mer

Les mer om Eva Kolstad