/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Planleggingsmøte med Kvinnemuseet

Planleggingsmøte med Kvinnemuseet

Sjefskonservator Ingun Aastebøl, direktør Kari Sommerset Jacobsen og leder av KKF Torild Skard

Kvinnemuseet forbereder utstilling i anledning jubileet. NKF planlegger diverse arrangementer