/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Spor i historien

Tale ved Norsk Kvinnesaksforenings 125 års jubileum av Elisabeth Lønnå, 12. november 2009.

Norsk Kvinnesaksforening har i mange sammenhenger først og fremst kjempet for likestilling i form av like rettigheter for kvinner og menn. Men vår organisasjon har også vært sterkt involvert i et annet stort prosjekt, som er så nært beslektet med rettighetslinjen at de er innbakt i hverandre, og som også har vært viktig fra starten av.Last ned hele talen her
Elisabeth_Lonaa2 (DOC)