/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Spennende besøk hos forsker og forfatter Riane Eisler

Bilde: Riane Eisler, forsker og forfatter - hjemme i sitt kjøkken i Carmel. Foto: Gøril StrømholmRiane Eisler, forsker og forfatter - hjemme i sitt kjøkken i Carmel. Foto: Gøril Strømholm

Bilde: Riane Eisler, forsker og forfatter - hjemme i sitt kjøkken i Carmel.

Gøril Strømholm, Norsk Kvinnesaksforening, har nylig besøkt Riane Eisler – forfatter av bestselgeren ”Begeret og Sverdet” (1989/94) og «The Real Wealth of Nations» (2007) i Carmel, Nord-California

Besøk hos Riane Eisler i Carmel, Nord-California.

Samtale om innholdet i boka ”The Real Wealth of Nations”, USA 2007. Ikke oversatt til norsk, kan skaffes på Amazon.

Den verste stormen i manns minne herjet i California på nyåret da jeg besøkte forfatteren, samfunnsforskeren og folkerettseksperten Riane Eisler i Carmel, noen mil sør for San Fransisco. Vi hadde fått kontakt pr epost i fjor høst. Adressen hadde jeg funnet på hennes hjemmeside, www.rianeeisler.com, men kunnskapen og begeistringen for denne eksepsjonelle forfatteren lå langt tilbake i tid, fra før jeg leste bestselgeren ”Begeret og Sverdet”, som kom på norsk i 1994. Nå var det imidlertid hennes siste bok, ”The Real Wealth of Nations”, utgitt i USA i 2007, som hadde fanget min oppmerksomhet. Her gir hun en oppskrift på hvordan verden skal komme seg ut av den blindveien hun mener vi har kjørt oss fast i. Hun innrømmer i den samtalen vi hadde i huset hennes mens regnet flommet, at hun nok hadde villet understreket det finansielle aspektet ved innholdet i boka noe sterkere, hvis finanskrisa hadde ramlet i hodet på oss, mens hun skrev boka. Trass i det, boka er høyaktuell !For det er økonomi det handler om først og fremst denne gangen, mer presist, de økonomiske teoriene og modellene, være seg kapitalistiske, eller sosialistiske, eller liberalistiske, som blir lagt under lupen. Disse modellene er gammeldagse og ubrukelige i vår tid, hevder hun. Nå må vi skape nye modeller som inkluderer alt arbeid i samfunnet, også alt frivillig arbeid, alt husarbeid, alt omsorgsarbeid , enten det gjelder, barn, gamle eller naturen, kort sagt alt arbeid som utføres gratis. Alt arbeid som utføres av mennesker i et land må inkluderes i nasjonalproduktet, BNP, mener hun. Og – bare for å ha nevnt det – mesteparten av alt dette ubetalte arbeidet utføres av kvinner. Disse tankene er ikke nye, hun deler dem med bl. a. med norske økonomer, som Charlotte Koren og Julie Aslaksen. Det nye er at RE setter disse påstandene inn i en analytisk og strukturell sammenheng og viser ved eksempler hvordan vi kan komme oss ut av denne bakevja. Hun mener vi står ved et alvorlig veiskille i historien. Men hun er ingen dommedagsprofet, tvert imot. Boka med undertittelen ”Creating a caring economics” er oppmuntrende lesning, som en skribent i Baltimore Chronicle utbryter gledesstrålende på hennes hjemmeside: endelig en grunn til å stå opp om morgenen!

RE er født 1932 i Wien, flyktet under nazitida med sine foreldre til Cuba, kom til USA, Los Angeles, som 14-åring, tok juristutdannelse, ble kvinneretts-ekspert, var meget aktiv i kvinnebevegelsen i LA på 70-tallet, giftet seg, fikk barn, ble syk, giftet seg på nytt med forfatteren og psykologen David Loye, som hun har samarbeidet med i mange år. Har sammen med ham skrevet flere bøker om det hun kaller partnerskapsmodellen, i motsetning til dominasjonsmodellen. Samtalen med RE vil bli presentert som et portrett i ett av NRKs radioprogrammer i P2 seinere på våren. Muligens også noen artikler i trykt presse. Nettsiden til NKF vil også få en lengre presentasjon. Denne California-reisa ble muliggjort bl.a. av et stipend på kr. 9000.-fra VOFO, Voksen Opplæringsforbundet. Det er fristende å nevne Erik Damman, som skrev om Riane Eislers ”Begeret og Sverdet” alt i 1989: ”Boken snur opp-ned på det vanlige synet på kvinnens historiske rolle…gjennom utallige referanser til både historie, språk, litteratur, kunst, religion og arkeologi tegner hun et fascinerende bilde av kvinnens betydning…forteller ikke bare om hva menneskene var og er, men også hva de kan bli… Gøril Strømholm Oslo, mars 2010