/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Anja Breien tildeles Gina Krog-prisen for 2010 under NKF Landsmøte 24.4. 2010

Anja Breien mottar Gina Krog-prisen av Elisabeth Lønnå. Foto: Gunhild Ramm Reistad

Anja Breien mottar Gina Krog-prisen av Elisabeth Lønnå. Foto: Gunhild Ramm Reistad

Anja Breien får Norsk Kvinnesaksforenings ærespris for sin mangeårige innsats for kvinner gjennom de filmene hun har skapt og fortsatt skaper – og for sin deltakelse i ddiskusjoner om film.