/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Viktig verk om sjøens kvinner

”Sjøens kvinner” er tittelen på et nytt og interessant verk av historikeren Elisabeth Lønnå. Kvinnenes innsats i den norske handelsflåten er lite kjent. Den nye boken behandler de siste hundre år, og den viser at over titusen kvinner har vært til sjøs. Dampskipstransporten langs kysten og over Nordsjøen skapte en nisje for kvinnelig arbeidskraft. Kapteinshustruer seilte med norske seilskuter i fjerne farvann, ofte sammen med barna sine.
Boken tar oss videre gjennom krig og dramatikk, oppgangstid og krise, fram til dagens maritime kvinner. Elisabeth Lønnå slipper de ulike stemmene til: telegrafistene, messepikene, sjømannskonene, kapteinshustruene og dagens maritime kvinner.
Til sammen gir de et innblikk i en historie som ikke er tidligere fortalt. Elisabeth Lønnå er dr. philos i historie, forfatter og lektor i videregående skole. Hun har tidligere utgitt Stolthet og kvinnekamp. Norsk Kvinnesaksforenings historie fra 1913 og et verk om psykologen og pedagogen Helga Eng.

Boken er omtalt i Prosa 06/10 side 63. Den er der tatt med på Prosa-listen som én av de tre beste norske sakprosabøkene etter kriteriene faglighet, vesentlighet, språk, stil, kommunikasjon med leseren, aktualitet, emne, bokutstyr, formelt apparat og kildebruk. – Trengs det mer for å overbevise om at dette er en bok som flest mulig av oss bør lese?
Elisabeth Lønnå har nedlagt et stort arbeid både i Fredrikstad Kvinnesaksforening og Norsk Kvinnesaksforening.
Gunhild Ramm Reistad