/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Å stå til tjeneste. Emosjonelt arbeid i tjenestemøtet

Wenche Falch som er førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold har skrevet en avhandling om dette. Du finneravhandlingen på følgende nettside:

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:343362

(Marx var opptatt av arbeideren og det fysiske arbeidet! Hochschild forfatteren har benyttet, er opptatt av arbeideren og det emosjonelle arbeidet de må
utføre i jobben).