/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

100 år siden første kvinne møtte på Stortinget

Da Anne Rogstad for første gang tok sete i Stortinget i 1911, og presidenten holdt tale om det merkverdige som var skjedd, og representantene reiste seg i begeistring – eller høflighet – var det to som demonstrativt ble sittende. Som Aftenposten skriver 18. mars, ”Det vakte en del omtale, at representantene Rinde og Sæbø demonstrerte ved å bli sittende under talen.” Men årsaken til at to ble sittende, var ikke en protest mot den kvinnelige representanten. Tvert om, de ble sittende i protest, fordi de ville ha alminnelig stemmerett for kvinner, ikke en rett som var begrenset til kvinner med en viss inntekt.

Les mer: Anna Rogstad