/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Fakta om Kvinner og Politikk

Dersom du trenger faktiske opplysninger om kvinners deltakelse i det politiske liv inneholder vedlagte dokument en del statistiske opplysninger:

fakta om kvinner