/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kari Gjestebys tale ved Camilla Collett-statuen i Oslo

 
 Gratulerer med dagen – til dere her – og særlig til alle dagens nyfødte jentebabyer i Norge. Ca 80 kommer det hver dag. De har en ting til felles – de trekker et globalt vinnerlodd når de kommer til verden i Norge.

Knapt noe annet sted i verden får nyfødte jenter samme muligheter som dem. Til mat, helseoppfølging, bostandard, skole, rettigheter, frihet. I Norge kan jenter vinne gull i skisporet. De kan bli statsminister, stortingspresident, professor, prest…. Alle muligheter er åpne. 

Det globale vinnerloddet.

Når den loddboka ligger klar til utdeling i Norge skyldes det bl.a formødre som Camilla Collett som ble født for snart 200 år siden. Det skyldes formødre som Anna Rogstad som var første kvinne som møtte på Stortinget for 100 år siden. Det er også takket være stemmeretten som kvinner fikk i 1913. 

Det er innsats fra uttallige kvinner som hver på sin plass har jobbet fram dagens velkomst til de nyfødte. 

Det er også seig kamp, kjempet av både kvinner og menn på område etter område for å gjennomføre lik behandling av kvinner og menn samtidig som landet ble bygget til en ny standard for levekår og velferd.

Har vi kommet i mål?

Alle vi her vet at det finnes mer å kjempe for – likelønn er ett tema. Ufrivillig deltid. Tunge skiftordninger. Dobbelarbeid i heimen. Jobber hvor den fysiske slitasje kommer tidlig. For lite fokus på kvinners helseplager. Kvinner er underrepresentert i lederjobber og har lavere lønnsutvikling. Mange land er flinkere enn oss der. Forskning på sykdommer som rammer kvinner må oppvurderes. Bedre statistikk og mer fokus på kvinners helse trengs. Listen kan gjøres mye lenger. 

Men, samtidig. På en 8. mars må vi også ha det globale blikket. Medsøstre behandles som annenrangs borgere i mange land. De får dårligere mulighet for skole og utdanning. De får dårligere mat. De blir utnyttet av familie og arbeidsgivere. De får dårlige helsetilbud. 

Vi må aldri glemme at noe av det farligste en kvinne kan gjøre i mange land er å føde barn. Og det gjøres hele tiden!! Altfor mange får ikke den medisinske hjelpen de trenger i forbindelse med svangerskap og fødsel. Flere hundre tusen kvinner dør hvert år i forbindelse med fødsel. Det er altså mer enn 1000 kvinner som i dag – på denne 8.mars, dør i forbindelse med fødsel. 

I Kvinnesaksnytt nr 2 i 2010 oppgis det at faren for at en mor dør er 36 ganger større i utviklingsland enn i industriland. Ikke på noe helseområde er gapet større mellom fattige og rike. Heldigvis går det fremover men sakte, sakte. 

I noen land blir nyfødte jentebarn drept eller det gjøres abort på jentefostre. Det finnes fortsatt tradisjonelle skikker som tidlig-ekteskap, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Mange kvinner blir utnyttet, misbrukt og underbetalt. Voldtekt brukes som middel i krigføring og rammer enkeltkvinner og lokalsamfunn hardt. 

Det er stort underskudd i mange land på demokratiske rettigheter for kvinner. I mange land teller kvinners vitneprov bare halvparten av en manns vitenprov. Skole og utdanning er forbeholdt gutter eller de prioriteres foran søstrene. 

Samtidig vet i dag mye om hvor viktig kvinners rettigheter er for samfunnet. 

Vi vet at kvinners arbeidskraft er helt sentral for at et samfunn skal kunne utvikle velferd og trygghet og dermed fungere godt. Norge er et godt eksempel på dette. Kvinners innsats politisk og i arbeidslivet er tydelig og har etter lang kamp blitt verdsatt både i penger og status. Vi kan være fornøyd med hva vi har oppnådd samtidig som vi vet at en del oppgaver står igjen også i Norge.

 Dagens norskfødte jentebabyer har mye å ta fatt på. Godt å vite at de har et godt utgangspunkt fordi så mange har gjort en viktig jobb før dem.

 Voksne kvinner i Norge har heller ikke tenkt å ligge på latsiden framover. Vi vil være synlige, krevende og ta i bruk våre krefter med all vår tyngde. Sammen med dagens babyer skal vi gi bidrag slik at morgendagens globale loddtrekning blir mer rettferdig.

Vi skal jobbe i felleskap for å sikre livskvalitet for kvinner i Norge og ellers i verden. 

Gratulerer med dagen – til de 80 nyfødte jentene i Norge som i dagens trekning vant det globale vinnerloddet – og til alle oss andre.