/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF støtter Jessica Kiils ønske om å bli sett som resurssterkt individ

Aftenposten skrev tirsdag 13. desember om norsk-kongolesiske Jessica  Kiil som ble slått ned på gaten i Oslo natt til søndag, 11. desember. 
Samme dagen var Nobelfesten i Oslo hvor to kvinner fra Afrika og en fra Midtøsten ble hedret for deres innsats for fred. Det er knapt fem måneder siden terrorangrepet 22. juli som den norske regjering svarte med et ønske om mer demokrati, mer åpenhet og humanitet. Vi er overbevisst om at denne visjon har bred støtte hos Norges borgere. At forbipasserende grep raskt inn og hjalp Jessica Kiil gir håp. Men det er fortsatt et stykke vei å gå før hennes ønske om å bli møtt som «et resurssterkt individ» vil bli oppfylt. For å kunne nå dette mål er det grunnleggende at vi setter menneskeverd høyest, uansett  hudfarge, uansett hvilket land noen opprinnelig kommer fra.
 I dag lever vi i en mangfoldig Norge med mange forskjellige meninger, aspekter, perspektiver, kulturer og religioner. Det er en styrke av 
demokratiet. Vi vil bevare det, vi trives best å leve blant likestilte medmennesker som viser hverandre gjensidig respekt, vi bryr oss, vi 
kjemper mot enhver form av vold, vi beundrer Jessica Kiil for hennes mot til å protstere offentlig mot hverdagsdiskriminering og vil utrykke vår fulle solidaritet med henne.

 Helgard Mahrdt
 på vegne av Norsk Kvinnesaksforening