/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Seminaret 20. september om foreldreskap og spebarnstid i endring – hva skal likestilling bety?

Norsk kvinnesaksforening  i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming arrangerte 20. september et seminar med følgende program:

 

– Solveig Thorp Holmsen, lege, medisinsk rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for

 

amming:

Hvordan skal samfunnet legge til rette for at kvinner kan amme?

– Medisinstudent , Københavns universitet, Othilie Vildershøj Bjørnholt

Hvorfor slutter

kvinner å amme?

 

– Lærer Anine Midnes:

Hvorfor flaske og flaske-bevegelse?

1900-1915 Pause

 

– Psykolog Anne Inger Helmen Borge, psykologisk institutt, UiO:

Hva vet vi i dag om

spebarnets tidlige tilknytning, og hvordan passer dette til dagens permisjonsordninger?

 

– Overlege ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssykehus Signe Karen

 

Dørheim:

Hvorfor øker fødselsdepresjoner? Betydningen av relasjoner

– Psykolog Annika Melinder Psykologisk institutt, UiO:

Tidlig nevrokognitiv utvikling; en

faktor av betydning for mor og barn?

 

– Augusta Vildershøj Bjørnholt, student , tidligere elev ved Rudolf Steinerskolen i Oslo:

 

Barselomsorg blant norsk-indiske kvinner

 

2035-2100 Spørsmål, diskusjon og oppsummering