/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nytt medlem: Hilde Amundsen

amundsenHilde Amundsen, 37 år, tobarnsmor og geolog i Tromsø:

Jeg er heldig som lever i et av verdens beste land, men jeg er svært interessert i å forstå samfunnsstrukturen og systemet som jeg må forholde meg til. Likelønn og familiens manglende status er viktige saker for meg. Det å våge å si at jeg ikke er fornøyd har vært en lang vei å gå, i verdens beste land. Hvis jeg skal klage og hvis jeg skal skape endring, må det skje gjennom mitt engasjement i Kvinnesaksforeningen. Jeg er her for å lære og forhåpentligvis kan jeg bidra.

Publisert i Kvinnesaksnytt 1/2013