/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nytt nummer av Kvinnesaksnytt

Om reservasjonsretten for leger, likelønn og verdien og verdsettingen av det ulønnede arbeidet, om innsatsen for kvinnevennlige boformer som førte til Kollektivet borettslag på Hovseter, om etableringen av Norges kvinnelobby som skjedde den den 27. janauar med Norsk kvinnesaksforening som inititativtaker, bokanmeldelser, oppsummering av stemmerettsåret og mye mer. Les mer