/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nytt medlem: Azza Idress

C5a NyttmedlAzzaAzza Idress kommer fra Sudan og har vært snart 2 år i Norge:

Jeg er 28 år og bor i Bodø. Jeg er interessert i kvinners og barns rettigheter og problemer, og jeg håper på den beste situasjonen for kvinner og barna i hele verden. Norge har fantastiske lover for å beskytte kvinner og barn.