/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

100 kvinner

Bokomtale av samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech

Boka «Hundre kvinner» av Kari Gjerstadberget

Det er ikke alle forunt å komme mellom to permer. Livshistoriene til hundre norske kvinner er nå samlet i en praktbok som på mange måter kan omtales som et oppslagsverk i kvinneliv og livsmangfold. Kvinner over 70 år fra både bygd og by, kyst og dal og fra nord til sør i Norge, har fått anledning til å fortelle om sin barndom og drømmer for realiseringen av det livet de har levd. Tolv kvinner fra Helgeland har blant annet fått anledning til å berette om familieliv, arbeidsoppgaver og omsorgsansvar for både folk og fe. I tillegg til mange kunstnere, er kvinnesakskvinner som Torild Skard, Berit Ås, Ida Blom, Kari E. Wærness, Astrid Nøklebye Heiberg og Lucy Smith presenterte.

Bakgrunnen for boka
I anledning 20-års jubileet for etableringen av Kvinnemuseet i Kongsvinger, kan museet presentere en innholdsrik bok med fortellinger om kvinners hverdagsliv. Ideen til boka ble lansert av daværende museumsdirektør Kari Sommerseth Jacobsen. For å realisere prosjektet søkte hun samarbeide med Helgeland Museum, Trondheim kunstmuseum, Norsk filminstitutt, Bergen Museum, Glomdalsmuseet og Gjenreisingsmuseet i Finnmark og Nord-Troms. Disse fikk da ansvaret for å finne kvinner som ville være interesserte i å delta i samtaler som i dag er arkiverte ved Kvinnemuseet. Boka representerer i så måte en nasjonal skatt. Den er blant annet støttet av Fritt Ord og har fått midler fra Dagrunn Grønbechs legat.

Hva handler boka om?

Gjennom timelange samtaler og intervju har kvinnene fortalt om sine oppvekstvilkår, muligheter for utdanning og yrkesvalg, i tillegg til familielivet. Kvinnene er blitt utfordret til å fortelle om sine drømmer for framtida da de var unge, om sine forbilder og hva som har vært viktige verdier og faktorer i deres liv. Selv om det for dem i ungdomstiden ikke fantes så mange muligheter for kvinner til å velge selv, har mange av kvinnene realisert et utall av sine drømmer. Kanskje da spesielt etter at småbarnsfasen var over. Her møter vi kvinner som med tilfredshet kan se tilbake på et liv der de har ytt sitt beste, og da ofte i forhold til omsorgen for andre, mer enn ut fra hensynet til seg selv. I boka møter vi billedvever Bjørg Heggstad Jakhelln fra Bodø, i likhet med Liv Ullmann og Anja Breien, for å nevne noen.

LanseringPA242355
Boka har vært lansert flere steder i landet. Ved lokalmuseet i Nesna som er en del av Helgeland Museum, ble det under boklanseringen gitt en flott presentasjon av boka. I tillegg til enkel servering og visesang, fikk vi møte fem av kvinnene som er med i boka og oppleve noe av deres rike erfaringskunnskap. I tillegg fikk vi illustrert samfunnsendringer fra en tid der ekteskapet for kvinner var en viktig forsørgingsform og til at kvinner i dagens samfunn kan velge utdanning og yrke. Kvinnene vi møtte hadde opplevd krigsårene med stor usikkerhet og varemangel. Som nygifte og i familiens småbarnsfase, måtte de håndtere store utfordringer og ta ansvar for familien og husdyrholdet mens mannen for eksempel var på vinterfiske i Lofoten.
Boka gir en beskrivelse av samfunnsutviklingen fra 1920-årene og fram til i dag. Den er svært leservennlig med tanke på alle, uansett alder og kjønn.

ISBN 9788283050219
390 sider Innb.
Pris: Kr 350,–
Utgivelsesdato: 20. oktober 2015
Bokas nettside: http://www.museumsforlaget.no/index.php/component/hikashop/product/20-hundre-kvinner

Om Dagrunn Grønbech
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech (1950) har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra Universitetet i Tromsø (UiT). Her har hun avlagt dr. philos graden med fokus på kystkvinners liv og virke. Dr. gradsavhandlingen er publisert i boken: Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer (2010).
D. Grønbech arbeidet som førsteamanuensis ved UiT med tema innen kvinneforskning, kjønnsrollestudier og ungdomskultur. Grønbech er også pedagog og har lærerutdanning. Innen det pedagogiske utdanningsfeltet ved UiT hadde hun det faglige ansvaret for lektorutdanningen. Hun har utdanning i filmstudier som er utgangspunkt for et banebrytende arbeide innen visuell antropologi ved UiT. Hun har vært med å utvikle fagbrev innen fiskeindustrien. Grønbech har arbeidet med etnologisk materiale innenfor museumsvirksomhet i kyst- og gruvesamfunn. Som seniorforsker har hun vært tilknyttet Kvinneuniversitetet i Norden.