/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nei til seksuell trakassering av kvinner

Åpent brev til justisministeren og politidirektøren

Norsk Kvinnesaksforening tar avstand fra alle former for overgrep og seksuell trakassering av kvinner. I den siste tiden er det rapportert om organisert masseovergrep i det offentlige rom, i Køln og i Stockholm. Politiet har fortiet og bagatellisert dette. Det er et sjokkerende svik overfor de kvinner som er rammet.

Seksuell trakassering av kvinner kan ikke aksepteres, uansett overgripers bakgrunn eller bosted. Seksuell trakassering er kriminell atferd og må straffes. Kvinner har en ubetinget rett til å ferdes utendørs døgnet rundt. Kvinners frihet må ikke begrenses.

Norske myndigheter må iverksette strengere tiltak for å hindre seksuell trakassering. Både skoleverket og politiet har en viktig oppgave i dette arbeidet. Det må avsettes ressurser til informasjon og skolering for å forebygge slike grove overgrep i Norge.

Margunn Bjørnholt
Leder for Norsk Kvinnesaksforening