/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Om Hillary vinner …

– Hva vil hun satse på? Fødselspermisjon? Barnehager? Kollektivtransport? Kvinnemakt? Nasjonalt? Internasjonalt?

– Hva kan vi vente? Hva bør vi vente av den første kvinnelige presidenten i USA? Kom og hør og delta i diskusjonen:

Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?

Kvinnesaksforeningen innbyr til åpent møte i Eldorado bokhandel mandag 26. september kl 17:30.

Innledning ved USA-ekspert Hilde Restad; kommentarer ved Lisa Cooper, Democrats Abroad, Marit Nybakk, Norsk Kvinnesaksforening, Cathrine Linn Kristiansen, Kvinnefronten og Liss Schancke, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.