/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Viktig høring om endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet har lagt ut et viktig høringsnotat med forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet: «Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet».

Forslaget innebærer i hovedsak at:

  • Lovhåndheveroppgavene skilles ut fra LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
  • En instans
  • Skjerpede kvalifikasjonskrav til nemndledere
  • Effektivisert saksbehandling
  • Nemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og å tilkjenne erstatning i enkle saksforhold

Høringsfristen er onsdag 30. november 2016 kl 1500.